Deze pagina is niet beschikbaar in het Engels. U kan deze pagina vertalen met Google Translate.

Bijzondere aanwinst voor collectie Taxandriamuseum

13
september
2022

Al in de dertiende eeuw kwamen de hertogen van Brabant in Turnhout jagen. De faam die de Kempense valken en valkeniers toentertijd wisten te verwerven, maakte de streek tot het jachtcentrum van Brabant en was bepalend voor Turnhout als stad.

Het Taxandriamuseum belicht dat aspect uit de Kempense geschiedenis met verhalen, opgezette roofvogels, jachtattributen en kunstwerken. Hedendaagse valkeniers zijn gewaardeerde gasten in het museum. De band tussen mens en vogel is overigens zo uniek dat UNESCO de valkerij in 2010 uitriep tot Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Tarco

Tijdens de Dag van de Valkerij voegde het Taxandriamuseum een bijzondere aanwinst toe aan de collectie: Tarco, een opgezette havik die tijdens haar leven opmerkelijke prestaties leverde onder de hoede van valkenier Modest Munters. Ook al had hij daarna nog andere haviken, schenker Modest Munters bewaarde altijd bijzondere herinneringen aan Tarco voor haar feilloze jachtvluchten. Dat hij de vogel via de Belgische Valkerij Federatie nu aan het Taxandriamuseum schenkt, betekent een gewaardeerde verrijking van de collectie.