Het museumgebouw

Het Taxandriamuseum bevindt zich in het majestueuze 'Huis metten Thoren'. Het gebouw dateert uit het midden van de 16de eeuw en is daarmee - op het kasteel na - de oudst bewaard gebleven burgerwoning in onze stad. Het werd al in de stadsannalen vermeld in 1570 en is vermoedelijk gebouwd door een lid van de familie Gevaerts (Gevartius). Verschillende leden van die familie waren vanaf de 14de eeuw betrokken bij het bestuur van het land. In 1649 verbleef prinses Amalia van Solms er naar aanleiding van haar blijde intrede, wat meteen het belang van de woning aantoont. 

In 1663 namen de Sepulchrienen (Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem) er hun intrek, en na hen diverse notabelen onder wie Melchior Lambertus van Gorkum, de eerste geschiedschrijver van Turnhout.

Het hoofdgebouw met traptoren en dwarsvleugel kreeg er in de 18de eeuw aan de tuinzijde een vleugel met rondbogen bij. Op het einde van de 19de eeuw werd de originele gevel vervangen door de huidige.

Het stadsbestuur kocht de patriciërswoning in 1952 aan. Zes jaar later kreeg ze van de toenmalige dienst 'Monumenten en Landschappen' het label 'geklasseerd' toegekend. Het Museum van de Speelkaart vond er onderdak in 1969, maar deed later een huizenruil met het Taxandriamuseum, dat er in 1996 na een grondige restauratie zijn deuren opende.

Tuin

De tuin achter het huis is aangelegd in renaissancestijl. De 'Vrienden van het Taxandriamuseum vzw' zorgden in de jaren 90 voor verfraaiing met een fontein, zandstenen beelden van Venus en Bacchus, een zuilfragment van de priorij van Corsendonk en een massieve poortomlijsting afkomstig van het Kasteel.