Vrienden van het Taxandriamuseum

Het Taxandriamuseum krijgt de steun van de 'Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring Taxandria', gesticht in 1903 en tevens ook de oprichter van het museum. De term 'Taxandria' werd voor het eerst gebruikt door de Romeinse schrijver Plinius de Oudere (1ste eeuw na Chr.) en verwijst naar de Oud-Germaanse benaming voor deze regio.

De Kring heeft als doel de kennis en de belangstelling voor het materiële en het immateriële erfgoed van de Antwerpse Kempen te stimuleren en te ondersteunen.

Jaarlijks organiseren zij vier lezingen waarbij sprekers en specialisten een voordracht over historische, archeologische, heem- of volkskundige onderwerpen brengen. Deze lezingen zijn voor iedereen gratis toegankelijk en vinden meestal plaats op de zolder van het Taxandriamuseum.

Als publicaties brengt de vereniging jaarlijks een jaarboek uit met artikels rond de geschiedenis van de Antwerpse Kempen. 'Taxandria Nieuws' is het driemaandelijks ledenblad.Meer info vind je op de website van de vrienden.