Vrienden van het Taxandriamuseum

vrienden van het museumHet Taxandriamuseum krijgt de steun van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring Taxandria, gesticht in 1903 en tevens ook de oprichter van het museum. De term 'Taxandria' werd voor het eerst gebruikt door de Romeinse schrijver Plinius de Oudere (1ste eeuw na Chr.) en verwijst naar de Oud-Germaanse benaming vor deze regio.

De Kring heeft als doel de kennis en de belangstelling voor het materiële en het immateriële erfgoed van de Antwerpse Kempen te stimuleren en te ondersteunen.

Jaarlijks organiseert de Kring vier lezingen waarbij eminente sprekers en specialisten een voordracht over historische, archeologische, heem- of volkskundige onderwerpen brengen. Deze lezingen zijn voor iedereen toegankelijk en vinden meestal plaats in het Taxandriamuseum.

Als publicaties brengt de vereniging jaarlijks een jaarboek uit met artikels rond de geschiedenis van de Antwerpse Kempen. 'Taxandria Nieuws' is het driemaandelijks ledenblad.

Meer info vind je op de website van de vereniging.