Activiteiten

Lezing

‘Ik was chirurgijn in het leger van Napoleon. Het leven van Turnhoutenaar Jean-Baptiste Bruggeman (1787-1863)’

Het boek J’étais chirurgien dans l’armée de Napoléon is het verhaal van de lange tocht van Jean-Baptiste Bruggeman (1787-1863), een jonge arts afkomstig uit Turnhout, als chirurgijn in het leger van Napoleon. Het brengt tevens een inzicht in de praktijk van de geneeskunde en van de heelkunde ten tijde van Napoleon, met alle moeilijkheden verbonden aan de ingrepen op het terrein en het gebrek aan middelen

Nicole Schuermans-Ceulemans
Schuermans-Ceulemans is afstammelinge van Jean-Baptiste Bruggeman. Geboren en getogen in België, maar ze leefde ook een tijd in Congo en woont nu in Nederland. Na haar studies Cultuurwetenschappen aan de Open Univeristeit Nederland publiceerde ze al twee boeken, waarbij dit derde omwille van het speurderswerk als het meest boeiende wordt bestempeld. 

 • Donderdag 5 december 2019 om 20 uur 
 • Op de zolder van het Taxandriamuseum 
 • Gratis 

Een organisatie van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring Taxandria.

Open-kantatelier

September 2019 - juni 2020

Wie het kantklossen al enigszins onder de knie heeft en graag oefent maar niet veel tijd heeft, kan in het Taxandriamuseum terecht. In samenwerking met docente Inge Deleu organiseert het museum een open-kantatelier. Het atelier vindt afwisselend op donderdagavond of op maandagnamiddag plaats. Deelnemers kunnen wekelijks of tweewekelijks komen.

Er worden geen lessen gegeven en er zijn geen opgelegde stukken. Iedereen maakt wat hij of zij zelf wil. Kleurrijk, eenvoudig, ingewikkeld: het kan allemaal. Breien of haken kan ook. En wie zonder inspiratie zit, kijkt maar even op de kantzolder van het museum! Doel is om gezellig samen te handwerken en elkaar te helpen indien nodig. Uiteraard is Inge Deleu er telkens om bij te sturen. 

Kantklossen

 • Wanneer? September tot juni, op donderdag van 18 tot 21 uur of op maandag van 13 tot 16 uur – niet in vakantieperiodes
  Maandagen in september en oktober: 16/09 - 30/09 - 14/10 - 28/10
  Donderdagen in september en oktober: 12/09 - 26/09 - 10/10 - 24/10
 • Materiaal zelf mee te brengen
 • Info & inschrijven: taxandriamuseum@turnhout.be, tel. 014 43 63 35
 • Deelname: 70 euro per jaar (tweewekelijks)