Deze pagina is niet beschikbaar in het Frans. U kan deze pagina vertalen met Google Translate.

Protocollen

Volgens de Vlaamse wetgeving is het verplicht om een protocol op te maken voor elke elektronische mededeling van persoonsgegevens door een Vlaamse instantie naar een andere Vlaamse instantie of naar een externe overheid. Het principe is dat tussen de betrokken verwerkingsverantwoordelijken een protocol wordt gesloten over een elektronische mededeling van persoonsgegevens waarin een aantal zaken worden vastgelegd zodat duidelijk wordt dat aan de principes van de AVG wordt voldaan.

Meer informatie over protocollen vind je op de website van de Vlaamse overheid.