Reproductievoorwaarden

Voor educatief en commercieel gebruik kun je bij Musea Turnhout (Taxandriamuseum, Nationaal Museum van de Speelkaart en het Begijnhofmuseum) digitale reproducties bestellen in hoge resolutie. De aanvraag kan online, vul daarvoor het formulier op de website in.

 

Reproductievoorwaarden en reglement

 

 • Een reproductieaanvraag houdt het bestellen van beeldmateriaal en/of het bekomen van beeldreproductierechten in.
 • De procedure van de reproductie van een object uit de collectie kan tot vier weken in beslag nemen. De aanvragen dienen dus tijdig te worden gedaan via het online formulier. Na ontvangst van uw aanvraag bezorgt Musea Turnhout een prijsofferte voor de reproductie.
 • Voor ieder gebruik van beeldmateriaal waarvoor reproductierechten vereist zijn, is het verplicht vooraf een aanvraag te doen bij Musea Turnhout via het daartoe bestemde formulier. Elke communicatie met dit beeldmateriaal vereist een akkoord van Musea Turnhout alsook de betaling van eventuele reproductiekosten. De reproductietarieven vind je hieronder.
 • Voor elke reproductie van stukken die toebehoren aan Musea Turnhout en het onderwerp uitmaken van een publicatie of een tentoonstelling moet bij bestelling van de beelden de exacte copyrightvermelding worden gevraagd aan Musea Turnhout.
 • Indien de rechten van het werk nog niet geklaard zijn en de maker nog in leven is of minder dan 70 jaar geleden overleden is, kan deze persoon, diens erfgename of hun wettelijke vertegenwoordigers de rechten opeisen op de reproductie van het object (morele rechten). Om deze rechten in orde te brengen dient de aanvrager zelf contact op te nemen met de betrokkene, de rechtenhouders of de instelling die de auteursrechten beheert.
 • Het beeldmateriaal mag niet aan derden worden doorgegeven.
 • De aanvrager engageert zich om kosteloos een exemplaar van de publicatie aan Musea Turnhout te bezorgen en dit uiterlijk één maand na de druk en in elke verschenen taal.
 • Wanneer de aanvraag – na bevestiging – geannuleerd dient te worden, neemt de aanvrager zelf contact op met Musea Turnhout zodat het aangerekende tarief nog geannuleerd kan worden. Wanneer het gevraagde materiaal ondertussen is gereproduceerd, kan deze niet meer geannuleerd worden en dient het verschuldigde bedrag betaald te worden.

 

 

BESTELLING REPRODUCTIES – TARIEVEN

De bestelling van reproducties omvat:

 • De reproductiekosten = digitaliseringskosten voor de bestelde reproducties.
 • De reproductierechten = kosten voor gebruik van beelden die eigendom zijn van Musea Turnhout.

 

 

Reproductietarieven

 

Voor studenten voor opname in een eindwerk of verhandeling

gratis

Voor heemkundige kringen voor opname in een boek, folder, tijdschrift zonder commercieel doel

gratis

 

 

Voor andere aanvrager

 

Per beeld in hoge resolutie (300dpi)

5,00 euro / beeld + reproductierechten

 

 

Tarieven reproductierechten

 

Al deze tarieven zijn voor eenmalig commercieel gebruik

 

In kranten en nieuwsbladen

 • t/m 100.000 ex.
 • méér dan 100.000 ex.

 

25,00  euro / beeld

45,00 euro / beeld

In tijdschriften

 • t/m 5.000 ex.
 • Méér dan 5.000 ex.

 

25,00 euro / beeld

45,00 euro / beeld

In boeken, folders

 • t/m 1.000 ex.
 • Méér dan 1.000 ex.

 

25,00 euro / beeld

45,00 euro / beeld

Op boekomslag

 • t/m 1.000 ex.
 • Méér dan 1.000 ex.

 

45,00 euro / beeld

75,00 euro / beeld

Op hoezen, kalenders, affiches, labels

120,00 euro / beeld

Op prentbriefkaarten voor verkoop

120,00 euro / beeld

In film / televisie

75,00 euro / beeld

Op internetsites

75,00 euro / beeld