AANwinsten UITgestald - 20 jaar verzamelwoede

Tentoonstelling van 1 juli 2020 tot 29 augustus 2021

Een museum is dynamischer dan je misschien zou denken. Achter de schermen van de statige toonzalen gonst het van de bedrijvigheid. Regelmatig worden schenkingen toegevoegd aan de museumcollectie en objecten aangekocht. Al die aanwinsten ondergaan een waardering, ordening, inventarisatie, en krijgen een geschikte plaats in het geklimatiseerde museumdepot of in het archiefdepot.

Af en toe worden ze uit deze depots gehaald voor een presentatie, bijvoorbeeld bij thematische of tijdelijke tentoonstellingen. Zoals supersubs een voetbalwedstrijd kunnen laten kantelen, geven de verworven voorwerpen de expo dan een extra dimensie. Daarom vormen die stukken een belangrijke meerwaarde voor het museum. Ook al zijn ze niet altijd te zien, ze zijn wel onmisbaar. Samen vormen ze het verhaal van Turnhout en het rijke erfgoed van deze stad.

Jachtkamer  - Aanwinsten

Het Taxandriamuseum plaatste een bijzondere selectie van aanwinsten van de afgelopen twintig jaar in de schijnwerpers en wijdde er een speciale tentoonstelling aan. De thematische kamers van het museum bleven behouden, maar werden versterkt met voorwerpen die je nooit eerder te zien kreeg. In combinatie met documenten en beelden van het Stadsarchief vervolledigen ze de historie. Vele objecten zijn door Turnhoutse personen of families aan het museum geschonken.

Zo vond je in de jachtkamer een loer van valkenier Jean de Vicq de Cumptich (1922-1994). In ‘Land aan de grens’ krijgen de Lieremanschilders ruime aandacht en werden ze gesteund door hedendaagse kunstenaars, zoals Brénine. Een pakkend verhaal is dat van politiek gevangene Jos Huybreghts (1922-2014), die na de oorlog zijn ervaringen documenteerde en zich inzette voor de bewustmaking van jongeren.

Stad en Natuur - AANwinsten

De 82-jarige Turnhoutenaar Willy Van Sprengel is een gepassioneerd verzamelaar en documentalist. Hij verzamelt nog steeds, maar schonk zijn indrukwekkende collectie al aan de stad Turnhout. Een selectie van zijn levenswerk kon geen betere bestemming krijgen dan in de kamer van de verzamelaar. Het werkdomein van de archeoloog toont wat er in de Kempense bodem te vinden is. Een speerpunt uit de bronstijd bijvoorbeeld, gevonden door spelende kinderen in Lichtaart. De kantzolder plaatst de Turnhoutse textielindustrie centraal, met recent verworven topstukken, zoals de verfijnde, zijden nacht- en onderkleding van kantkantoor Dierckx-Van Pelt.

Op deze verdieping mocht nu ook het rijke lokale verenigingsleven schitteren aan de hand van vaandels, turnkleding en voetbalportretten. Bijzondere en herkenbare objecten van winkels en bedrijfjes zag je eveneens op deze plek terug.

Familieleven  - Aanwinsten

Al deze aanwinsten zijn doelgericht bij elkaar gebracht om het verhaal achter een persoon, een bedrijfje of een vereniging te beschrijven. Boeiend én vaak herkenbaar.
AANwinsten UITgestald: de ‘invallers’ scoren!

Nieuw: breng nu een virtueel bezoek aan de tentoonstelling!