Symposium en finissage 'Manen en Laarzen' - Koen Broucke

20
december
2017

Naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Manen en laarzen. Bijzondere verschijningen tijdens Turnhoutse veldslagen' wordt een symposium georganiseerd met uitdieping van enkele thema’s uit de expo: historische reconstructie, historische fascinatie, historische methode en historische verbeelding toegespitst op alternatieve onderzoeken van slagvelden.

 • Waar? de Warande (Tuinzaal), Warandestraat 42, Turnhout
 • Wanneer? zaterdag 27 januari 2018 van 13.30 uur tot 17.30 uur
 • Aansluitend finissage van de tentoonstelling (18-21 uur) in het Taxandriamuseum, Begijnenstraat 28. Deelnemers krijgen er het publieksboekje (tevens catalogus) cadeau.
 • Deelname is gratis, maar reserveer hier je ticket.

Programma

 • 13.30 uur: welkomstwoord: Annelies Nagels, de Warande
 • Inleiding: Koen Broucke, Het sneeuwwitje effect op slagvelden  Tom Van Imschoot, De geluksbuidel van de geschiedenis. Over fascinatie en historische ervaring
 • Discussies
 • 15.15 uur: koffiepauze
 • 15.45 uur: Erik Swart, Schurk of slachtoffer? Beelden van de gewone soldaat rond 1600 Peter Delpent, In het zwart van de spiegel Caro Verbeek, In search of lost scents - de reconstructie van vervliegend erfgoed
 • Muziek César Lust, Bataille de Turnhout pour piano, uitgevoerd door Adriaan Jacobs Mud mud mud: synopsis en try-out
 • Discussies
 • 17.30 uur: koffie en broodjes
 • 18 uur: finissage van de tentoonstelling 'Manen en Laarzen' in het Taxandriamuseum

Koen Broucke: Het sneeuwwitje-effect op slagvelden

Koen Broucke - foto: Bart Van Der MoerenHier brengt Koen Broucke verslag uit van de ontstaansgeschiedenis van de tentoonstelling. Ook de onderzoeksmethoden die aan de basis liggen en tijdens het werken gaandeweg verfijnd werden, komen aan bod. Wandelen en tekenen staan centraal. Wandelen volgt een binair ritme, tekenen eerder een circulair ritme, is fluïde. Het ene inspireert het andere en omgekeerd. Zijn beiden gelijktijdig mogelijk?

César Lust - Bataille de Turnhout pour piano

Reconstructie van een werk voor piano van de vergeten César Lust, dat meer dan honderd jaar in het Stadsarchief van Turnhout verborgen lag. Hier worden de elementen en gebeurtenissen van de Slag van Turnhout geëvoceerd in muziek: ‘Tambours dans le lointain, canons, roulement des tambours battant l’alarme, cris et plaintes des mourants, victoire (…)’ met citaten van de 'Mars van Turnhout' van Robson en de Oostenrijkse nationale hymne. Aan de piano: Adriaan Jacobs

Tom Van Imschoot - De geluksbuidel van de geschiedenis

Over fascinatie en historische ervaring. Hoe kan de fascinatie die kunst soms opwekt een zoeklicht in de geschiedenis zijn? Hoe verhoudt artistieke fictie zich tot historische realiteit en de studie daarvan? Tom Van Imschoot graaft in het slagveld van de geschiedenis op zoek naar antwoorden op die vragen. Hij verbindt daartoe een bekroonde roman van Pierre Michon, een recente video van Francis Alÿs en een altijd weer te bekijken film van Marguerite Duras en Alain Resnais.

Tom Van Imschoot is docent literatuur en essayistiek aan LUCA School of Arts, Beeldende Kunst Gent en Audiovisuele Kunst Brussel. Hij is bijzonder gastdocent in de kunsten aan de KU Leuven. Hij maakte een doctoraat over lezen, lichamelijkheid, verbeelding en Louis Paul Boon aan de UGent in 2006, en was van 2003 tot 2017 (stichtend) redacteur van het tijdschrift rekto:verso. Hij schrijft geregeld voor diverse culturele tijdschriften en werkt af en toe als dramaturg. Recent verscheen van hem het boek 'Woorden worden werken. Schrijven onderweg naar een eigen taal' (Grafische cel, Gent, 2017) en 'De legendes van de literatuur. Schrijvers en het artistieke experiment in de jaren zestig' (Academia Press, 2017).  

Erik Swart - Schurk of slachtoffer?

Beelden van de gewone soldaat rond 1600. Het dominante beeld van de vroegmoderne gewone soldaten is negatief. Het waren buitenstaanders (stedelingen, boeren) die hen doorgaans schetsten als gewelddadige vreemdelingen, die namen wat ze wilden wanneer het hen uitkwam (hetzij eten, drinken, geld of seks). Zelf zullen de soldaten het niet zo gezien hebben en er valt ook iets voor te zeggen om hen te zien als slecht betaalde proletariërs, hongerig en ellendig. In zijn bijdrage wil Swart de verbeelding en beeldvorming van de gewone soldaat rond 1600 belichten.

Erik Swart studeerde Geschiedenis te Groningen en Edinburgh. Na zijn promotie te Amsterdam in 2006 was hij docent aan de UvA en UU. Momenteel is hij verbonden aan de Open Universiteit en de UB Leiden.  

Peter Delpeut - In het zwart van de spiegel

Op het einde van de 18de eeuw was verreweg het populairste gadget in Engeland een zwart spiegeltje ter grote van een poederdoos. Wandelaars gingen op stap om er landschappen mee te bekijken. Je draaide je met je rug naar het uitzicht en bekeek in de spiegel het plaatje. In het opbollende zwart van de spiegel zag je het landschap alsof het was geschilderd door Claude Lorrain. Vandaar de naam: Claude glass – Claude-spiegel. Voor zijn roman 'In het zwart van de spiegel' ging Peter Delpeut op zoek naar de geschiedenis van het optische speelgoedje. Het bracht hem in Rome (waar Claude in de 17de eeuw woonde en werkte) en Engeland, in prentenkabinetten, Engelse parken, langs de oevers van de Wye en het Franse Lotharingen, waar Claude is geboren. Vanuit het gadget bleek het mogelijk ontelbare lijnen te trekken, dwars door topografische grenzen en uiteenlopende tijdperken.

Peter Delpeut is filmmaker en schrijver. Hij maakte films in vele genres: found footage (Lyrisch Nitraat), documentaire (In Loving Memory) en speelfilm (Felice…Felice…). Hij schreef romans (Het vergeten seizoen) en essays (Pleidooi voor het treuzelen). Zijn thema’s zijn herinnering en vergeten, zijn voornaamste interesse is het reanimeren van vergeten geschiedenissen, zowel documentair als fictioneel. Zijn nieuwe roman 'In het zwart van de spiegel' verschijnt in september 2018 bij Atlas-Contact.

Caro Verbeek -  In Search of Lost Scents

De reconstructie van vervliegend erfgoed. Wat gebeurt er wanneer we het verleden waarnemen via de neus? Maakt de reconstructie van ons vervlogen erfgoed het makkelijker om het voorbije te begrijpen? En op welke manier dan?

Oorlogen zijn onder de meest geurige gebeurtenissen op aarde. Soldaten klaagden in hun dagboeken vaak over de nooit aflatende stank. En toch wordt dit aspect nauwelijks onderzocht en maar zelden gepresenteerd. Tijdens deze lezing kan het publiek de olfactieve reconstructie ruiken van 'De Slag bij Waterloo', welke gemaakt werd door IFF voor het Rijksmuseum (Amsterdam). Ook zal het publiek erachter komen waarom Napoleon standaard een parfumfles in zijn laars had en hoe hij zelf ook aan geurreconstructies uit het verleden deed.

Caro Verbeek is geur- en kunsthistoricus en curator. Momenteel is ze verbonden aan de Vrije Universiteit waar ze werkt aan haar proefschrift 'In Search of Lost Scents - Reconstructing the Aromatic Heritage of the Avant-garde'. Verder doceert ze sinds 2010 de cursus 'The Other Senses' aan de Koninklijke Academie voor de Kunsten (Den Haag) en cureert ze het enige geurkunstprogramma in Nederland 'Odorama' bij Mediamatic. Verbeek geeft wereldwijd lezingen en creëert olfactieve interventies voor musea. Ze is onder andere auteur van het boek "Es liegt was in der Luft - Duft in der Kunst / Something in the Air - Scent in Art (2015, Hoenes Stiftung, Villa Rot).

Mud mud mud

Synopsis en try-out van de voorstelling ‘Mud mud mud’.  Uitgangspunt is de liedcyclus ‘Vignettes: Letters from George to Evelyn’ van Alan Louis Smith, waarin de beklijvende brieven uit de Tweede Wereldoorlog van eerste luitenant George W. Honts aan zijn vrouw Evelyn Semenza op muziek zijn gezet. Het voorlaatste lied is het onverwachte telegram met het bericht van het overlijden van Honts: ‘(…) the secretary of War desire to express his deep regrets that your husband first lieutenant Honts George W. was killed in action in Germany (…)

Alan Louis Smith, 14 Oct. ’44 Franz Schubert, Der Wanderer Ralph Vaughan Williams, The Infinite Shining Heavens Sopraan: Britt Truyts Beeld en piano: Koen Broucke

Koen Broucke - Foto: Bart Van Der Moeren

 Foto: Bart Van Der Moeren