Lezingen in het najaar

10
september
2019
  • Donderdag 3 oktober 2019, Erica Uten, 'MERKwaardig erfgoed, een verhaal over MERKlappen' in het kader van de tentoonstelling over merklappen in het Begijnhofmuseum.

Tijdens de lezing schetst Erica Uten de historiek van merklappen en besteedt ze aandacht aan de Vlaamse variant. Waarom en hoe zijn de merklappen gemaakt? En wat kunnen ze ons vertellen over de naaister? Het wordt een boeiende avond om te luisteren, maar zeker ook om te kijken!

Vooraf is het mogelijk om een bezoek te brengen aan de tentoonstelling in het Begijnhofmuseum, van 18.00 tot 19.45 uur: Begijnhof 56, Turnhout

Een organisatie van het Begijnhofmuseum

  • Donderdag 31 oktober 2019, Machteld Venken, ‘Wat leren Poolse soldaten in de Kempen en Vlaanderen (WOII) ons over Europese geschiedenis?'

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd een deel van Vlaanderen bevrijd door soldaten van de Eerste Poolse Pantserdivisie. Tijdens deze lezing wordt het verleden van deze soldaten ontrafeld en staat men ook stil bij grotere tendenzen in Europese na-oorlogse geschiedenis. Krijg hier bijvoorbeeld antwoorden op vragen als 'Hoe werd vriend en vijand gedefinieerd op het slagveld?'
Een organisatie van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring Taxandria.

  • Donderdag 5 december, Nicole Schuermans-Ceulemans, ‘Ik was chirurgijn in het leger van Napoleon. Het leven van Turnhoutenaar Jean-Baptiste Bruggeman (1787-1863)’

Het boek "J’étais chirurgien dans l’armée de Napoléon" is het verhaal van de lange tocht van Jean-Baptiste Bruggeman (1787-1863), een jonge arts afkomstig uit Turnhout, als chirurgijn in het leger van Napoleon. De publicatie brengt tevens een inzicht in de praktijk van de geneeskunde en van de heelkunde ten tijde van Napoleon, met alle moeilijkheden verbonden aan de ingrepen op het terrein, en het gebrek aan middelen. De schrijfster, Nicole, is een afstammelinge van Bruggeman. 
Een organisatie van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring Taxandria.


De lezingen starten telkens om 20 uur en vinden plaats op de zolder van het Taxandriamuseum. De toegang is gratis.