Educatief aanbod 'Manen en Laarzen'

8
januari
2018

In hoeverre zijn schoenen belangrijk in oorlogstijd, zelfs belangrijker dan eten? Waarom moeten we opletten met de beelden die ons bereiken over oorlogssituaties?

Voor ‘Manen en Laarzen. Bijzondere verschijningen tijdens Turnhoutse veldslagen’ gaat kunstenaar en historicus Koen Broucke op zoek naar aspecten van oorlogsvoering die tijdloos zijn. Hij baseert zich op de Slag bij Tielenheide (1597) en de Slag van Turnhout (1789) en treedt in dialoog met de presentatie van het Taxandriamuseum. “Veldslagen zijn een opeenstapeling van drama’s, individuele trauma’s en collectieve wonden.” De expo toont de reflecties daarvan in Brouckes beeldend werk, maar ook in de strip, literatuur en persfoto's rond actuele thema's als vluchtelingen en oorlogen nu.

Interactief bezoek

Klasbezoek 'Manen en Laarzen'Leerlingen van het middelbaar onderwijs kunnen de tentoonstelling doorlopen aan de hand van een opdrachtenboekje. De nadruk ligt op het belang van berichtgeving en de manipulatie van beelden. Broucke laat de jongeren kijken naar kunst met oog voor de specifieke tijdsgeest. Hij wijst bovendien op de merkwaardige tegenstelling in beeldvorming tussen hemelse interventies (een maanleger, verschijningen) en de bittere realiteit van de veldslagen (schoeisel). Is het waar dat de Tielenheide een massagraf verbergt?

  • De tentoonstelling sluit aan bij de vakken geschiedenis en esthetica / maatschappelijke vorming.
  • Een publieksgids is beschikbaar die de leerkrachten meer achtergrondinformatie biedt. 
  • Prijs: 10 euro per klas (opdrachtenboekjes + publieksgids)
  • De toegang is gratis voor jongeren tot 18 jaar, inclusief hun begeleiders.

Voor lagere scholen wordt de nadruk gelegd op het belang van schoeisel tijdens veldslagen.

Bekijk de trailer van 'Manen en Laarzen', gemaakt door Jess De Gruyter.

VIP-bezoek
Het is eveneens mogelijk om je klas te laten rondleiden door de kunstenaar zelf! Koen Broucke is een heerlijke verteller en weet als geen ander hoe hij een groep kan begeesteren met zijn verhalen en anekdotes.

Een rondleiding kost 50 euro + 5 euro (administratiekosten) en is te reserveren via Toerisme & UiT, gidsen@turnhout.be – 014 44 33 55

Taxandriamuseum, Begijnenstraat 28, Turnhout
Peter Hofland: 0474 94 42 31